Ewis

  • Univerzálny podnikový informačný systém, ktorý pokrýva celý proces od cenových ponúk až po expedíciu a reklamácie.
  • Zameraný aj na výrobu zákazkového sortimentu a parametrických resp. konfigurovateľných výrobkov
  • Podpora veľkostného sortimentu
  • Robustné klient/server riešenie
  • Prepojenie na CAD, CAM, čiarové kódy a prenosné terminály
  • Použitie aj ako backend-IS subsystém pre integráciu parametrického systému TPV do externého IS

Hore

Vývoj SW

Zaoberáme sa vývojom, integráciou, predajom a implementáciou komplexných softwarových riešení za použitia najnovších trendov a technológií. Integrácia CAD/CAM, ERP informačných systémov (IS), web aplikácií a technológie dotykových obrazoviek, prenosných terminálov a čiarových kódov. Naše produkty a riešenia už našli významné uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, obchodu a zdravotníctva. Využívanie Open Source platformy robí naviac naše výrobky cenovo dostupnými aj pre malé a stredné firmy. Máme skúsenosti z rôznych oblastí priemyslu, obchodu, zdravotníctva aj verejnej správy.

Hore