O nás

WinG spol. s r.o. je spoločnosť so sídlom v Partizánskom zameraná na IT technológie. Zaoberáme sa integráciou, poradenstvom a konzultačnými službami počas zavádzania a inštalácie takýchto systémov hlavne do oblasti technickej prípravy výroby, kalkulácií, marketingu a budovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ktoré sa stávajú súčasťou kompletnej dodávky zákazníkom. WinG spol. s r.o. využíva svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti nadobudnuté počas svojho pôsobenia v rozličných častiach sveta a to hlavne v Českej republike, Veľkej Británii, Nemecku, Spojených štátoch, Juhoafrickej republiky, viacerých krajín Ázie a v neposlednom rade aj doma na Slovensku.

Z histórie

Pôvodne skupina vývojových pracovníkov, zostavená z matematikov, pracujúca (v rokoch 1985-1989) vo výskumnom ústave obuvníckych technológií v Partizánskom na vývoji svojho vlastného CAD systému, založila v roku 1990 súkromnú spoločnosť GRADEX a.s.
Firma GRADEX a.s. po úspešnom rozbehu pokračovala vo svojej pôvodnej činnosti až do roku 1994. V tomto roku sa pretransformovala na WinG spol. s r.o., ktorá odvtedy predstavuje stabilitu vzťahov ako i priebežné zlepšovanie kvality a nepretržitú inováciu svojich produktov s ohľadom na prichádzajúce nové SW technológie.

Od roku 2008, vďaka úzkej spolupráci s viacerými obchodnými partnermi z oblasti VZT (výroba, predaj, montáž) bol zaznamenaný značný progres pri vývoji ERP informačného systému EWIS a CAD systémov. Práve v tejto oblasti sme dosiahli najkomplexnejšie expertné riešenia, ktoré významnou mierou ovplyvnili prístup k riešeniu a implementácii podobných systémov vykonávaných našou firmou.

Hore