Prípadové štúdie

Výroba vzduchotechniky

Vzduchotechnické potrubie pozostáva z mnohých prvkov, ktoré sa vyrábajú v rôznych veľkostiach.

Knižnica komponentov v Ewise obsahuje knižnicu vzduchotechnických rovných potrubí ( hranaté, okrúhle/spiro, oválne ), tvaroviek, príslušenstva, vyustiek, ventilátorov a podobne. Komponentom môže byť napríklad koleno ( KO ), oblúk ( OL ), spiro koleno ( SK ) a podobne. Jednotlivé komponenty obsahujú v sebe:

  • parametre ( vlastnosti ) – napríklad šírka, výška, dĺžka, priemer, uhol, materiál, technológia a mnoho ďaľších .Tieto je možné pomenovávať a pridávať podľa potrieb a zvyklostí zákazníka. Každý parameter má svoj vlastné atribúty.
  • predpisy na generovanie kódu výrobku – môžu pozostávať z fixných textov a kombinácie jednotlivých parametrov. Výrobok môže obsahovať viacero rôznych kódov a názvov podľa zvyklostí zákazníka. Napríklad OL 90° 200×500 zn, OL 200×500/90° zn0.7 a podobne.
  • predpisy na generovanie kusovníkov – tieto môžu byť odlišné napr. pre rôzne hodnoty ´vybraného parametra. Napríklad podľa technológie výroby alebo druhu materiálu.
  • predpisy na generovanie výstupu na technologické zariadenie – napríklad výstup na rezacie zariadenie ( laser, plazma, .. ), špecializovaná linka na rovné potrubie a podobne.
  • kontroly, ktoré riešia či sú povolené rôzne kombinácie zadávaných parametrov
  • spôsob generovania predajnej a nákladovej/nákupnej ceny
  • obrázok alebo kótovaná schéma výrobku pre jednoduchšie zadávanie
  • prídavné informácie a súbory – napríklad výrobná dokumentácia, certifikáty. Z týchto súborov je možné napr. automaticky vytvárať prílohy k cenovým ponukám a podobne.

Hore

Výroba klimatizačných jednotiek ( AHU )

Klimatizačná jednotka sa skladá z viacerých blokov. Obvykle sú to skriňa, radiátor, chladič, rekuperátor, ventilátor. Jednotlivé bloky sa skladajú z ďaľších modulov, ktoré pozostávajú z nakupovaných produktov, materiálov a polotovarov. Pri výrobe sa používajú rôzne technológie na rezanie, ohýbanie, povrchovú úpravu a podobne. Tieto technológie sa môžu používať aj v koopéráciách.

Obvykle majú jednotlivý výrobcovia zákaznícke systémy na návrh parametrov klimatizačných jednotiek a ich konštrukciu. Jedná sa v podstate o zakázkovú výrobu s veľkou variabilitou a množstvom dielov a operácií.

Ewis môže byť použitý ako

  • podnikový informačný systém – zo zákazníckeho návrhové systému sa importuje popis kusovníku a v Ewise sa vygenerujú kompletné kusovníky s operáciami ( BOMy ), polotovary, finálne produkty, ktoré sa spracovávajú bežným spôsobom ako ostatné výrobky.
  • subsystém existujúceho IS zákazníka – zo zákazníckeho návrhové systému sa importuje popis kusovníku a v Ewise sa vygenerujú kompletné kusovníky s operáciami ( BOMy ), polotovary, finálne produkty a tieto sa následne naimportujú do IS zákazníka. Tento proces môže prebiehať úplne automaticky a pracovníci zákazníka si nemusie zvykať na iný systém. Ewis pracuje pre nich „neviditeľne“.

Hore